Проект "Интегриран столичен градски транспорт – II фаза” по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”
Доставката на 13 нови нископодови и климатизирани трамвайни мотриси ще повиши комфорта на пътниците. Рехабилитация на трамвайни трасета и изграждане на осем нови тролейбусни трасета. ...

Приключили програми и проекти

Проект "Mодернизирани трамваи за град Cофия"

Подобряване качеството и достъпността на услугите в обществения транспорт чрез дарението и доставката на 28 модернизирани трамвая Ве 4/6 S и проучване на мултимодалната мобилност от общината.

Интегриран Столичен градски транспорт

Модернизиране на градския транспорт в София, подобряване на скоростта и условията за пътуване, намаляване на задръстванията на най-натоварените кръстовища