Проект "Интегриран столичен градски транспорт – II фаза” по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”

Проект "Интегриран столичен градски транспорт – II фаза” по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=125

Проектът се състои от следните компоненти:

• Доставка на 13 нови нископодови и климатизирани трамвайни мотриси, чрез които ще се повиши комфортът на пътниците и ще бъдат намалени вредните емисии.

• Реконструкция на трамваен релсов път по ул. „Каменоделска” от кръстовището с бул. „Константин Стоилов” до крайно трамвайно ухо “Орландовци”.

• Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от ухо “Княжево“ до ухо “Съдебна палата“, без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев".

• Изпълнение на компонент „Надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време“, в който са включени:

- Доставка и монтаж на датчици за броене на пътниците за превозни средства на обществения транспорт (APC);

- Доставка и монтаж на оборудване за сигнализация за преминаване с приоритет по обособени трамвайни трасета и главни транспортни коридори – Transit signal priority (TSP);

- Доставка и монтаж на 220 Електронни информационни табла за спирки на градския транспорт;

- Доставка и монтаж на 24 (двадесет и четири) камери за видеонаблюдение на спирки на обществения транспорт.

18.01.2017