Интегриран Столичен градски транспорт

„Проект за интегриран столичен градски транспорт” е изпълнен по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-2/2011/001, сключен на 23 август 2011 г. между Столичната община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е част от общата стратегия на Столична община за развитие и модернизиране на градския транспорт, в съответствие с основните насоки, определени за подобряване на транспортната система в град София.

Общата стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ възлиза на 90 742 713,88 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 78 281 427,88 млн. лв.

Успешно бяха реализирани следните заложени компоненти по договора:

  • Доставка на 50 нови нископодови тролейбуса – Новите превозни средства са енергийно ефективни, оборудвани са с климатик в салона за пътници и в кабината на водача. Достъпни са за хора с увреждания и за детски колички, имат светлинна и звукова сигнализация на първата врата за улеснение на хората с намалено зрение. С доставката на новите тролейбуси тролейбусния автопарк на София е обновен на практика на 90%. Новите тролейбуси осигуряват всички необходими съвременни удобства и комфорт на пътниците;
  • Реконструкция на релсов път по бул. „България" от бул. „Витоша“ до последната спирка (трамвайно ухо „Борово“) – С цел спазване принципите на устойчивост на проекти, изградени с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие, обектът е разделен на два етапа. По Етап I релсовият път и контактната мрежа са напълно обновени, както и спирките на обществения транспорт. Изпълненият нов релсов път осигурява комфорт на пътуване и намаление на вибрациите и шума за жилищните сгради в близост до линията. Предстои изграждането на ІІ етап – кръстовището на бул. „България” и бул. „Академик Иван Гешов;
  • Доставка и монтаж на 1020 електронни информационни табла – Таблата показват вида на превозното средство, номер на линията, крайна спирка, време на пристигане, реално време и температура на околната среда. Разполагат и с модул за гласово оповестяване в помощ на хората със затруднения в зрението. Част от тях се захранват с фотоволтаична инсталация (соларни панели) и по този начин допринасят за енергийната ефективност и са стъпка напред в развиването на столицата като зелен град;
  • Доставка, монтаж и интегриране на интелигентна система за управление (ITS) на трафика – Доставено е ITS оборудване на 20 от най-натоварените кръстовища в града и бордово оборудване на 750 превозни средства на градския транспорт. По този начин превозните средства на обществения транспорт имат предимство и подобряват придвижването си без да натрупват закъснения и така улесняват навременното, бързо и сигурно придвижване на пътниците;
  • Специализиран автомобил за поддръжка на контактната мрежа на столичния електротранспорт – Автомобилът служи за поддръжка на контактната мрежа на столичния електротранспорт. С него значително се намаляват сроковете за поддръжка на системите на столичния електротранспорт;
  • Изготвяне на маркетингово и правно проучване за оценка на възможностите и условия за отдаване под наем/концесия на навесите и спирките на обществения транспорт.

Подробна информация за проекта

06.12.2016