Проект "Mодернизирани трамваи за град Cофия"

Проект "Mодернизирани трамваи за град Cофия" се реализира в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в разширения Европейски съюз.
Целта на проекта "Модернизирани трамваи за град София" е да се подобри качеството и достъпността на услугите в обществения транспорт на град София чрез дарението и доставката за "Столичен електротранспорт" ЕАД на 28 модернизирани трамвая Ве 4/6 S и чрез провеждане на проучване на мултимодалната мобилност от Столична община.
Трамваите са с нископодова част и ще бъдат пуснати в движение след преминаване на подготовителен период и ще се движат по линии 6 и 12.
Предвижда се превозните средства да пристигнат поетапно по график.
Общата стойност на проекта е 3 000 000 швейцарски франка, от които 85% са безвъзмездна помощ.
Срокът за изпълнение на проекта е 3 години, като планираната дата на приключване е 31.12.2018 г.

18.01.2017