„Метрополитен” ЕАД удължава сроковете за участие в конкурс за отдаване под наем на рекламно-информационни елементи (Пета допълнителна обява)

14.04.2020

Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи, деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – помещения

24.03.2020

"Метрополитен" ЕАД обявява сроковете за участие в конкурс за отдаване под наем на обект: "Рекламни места в метровагоните на Софийското метро"

19.03.2020

„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява удължаване на срока за подаване на оферти за публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот

19.03.2020

"Метрополитен" ЕАД продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на обекти, собственост на "Метрополитен" ЕАД

18.03.2020

Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, с площ 6 кв. м в ж.к. „Младост 1“ спирка „УМБАЛ "Света Анна“, за поставяне на преместваем обект, с предназначение за разпространение на печатни произведения – вестници и списания

16.03.2020

"ДКЦ VІ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение със специфично конкурсно условие – за лаборатория за образна диагностика на глава с приложение в денталната медицина

13.03.2020

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

09.03.2020

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност

09.03.2020

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, тоалетна), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Княжево" – "Звездица“, “Сребърна“ и „Драгалевци“

09.03.2020