“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност

 

О  Б  Я  В  А

 

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, „Ситняково“, „Слатина“ и в район „Студентски“.

Конкурсът ще се проведе на 25.03.2020 г.
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 09.03.2020 г. до 24.03.2020 г. (вкл.), на цена от 60 (шестдесет) лв., с ДДС.
За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870-50-54.

 

 

09.03.2020