НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ


​​​​ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:
Тази година при приемането на „ПРОГРАМАТА на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г.“ ще бъдат определени Финалите на Държавните първенства за олимпийските спортове, валидни за предоставяне на закрила.
Същите се определят от лицензираните български спортни федерации и ще бъдат обобщени в справка, която се публикува през м. март 2024 г. на електронната страница на ММС – http://mpes.government.bg

2024 г.

 

2023 г.

 

 

2022 г.

 

 

2021 г.

 

 

2020 г.

 

 

2019 г.

 

 

2018 г.

 

 

АРХИВ