ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА1. Столична община стартира процедура по набиране на номинации за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на балкански първенства, европейски първенства, европейски купи, световни първенства, световни купи и олимпийски игри, международни турнири, и ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на параолимпийски игри и световни летни и световни зимни игри на Спешъл Олимпикс, международни турнири през 2020 година, съгласно Решение № 523/26.07.2018 г. на Столичен общински съвет.


2. 2020 ГОДИНА


3. 2019 ГОДИНА