ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА за 2024 година

На 5 март 2024 г. стартира Процедура по набиране на номинации за ученици и младежи, завоювали високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Деня на българския спорт.
На основание приетата от Столичния общински съвет Стратегия за развитие на физическата активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в Столичната община „София спортува“ 2022 – 2030 г. са утвърдени с Решение № 137 на СОС Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Деня на българския спорт.

ВАЖНО!!!
Допуска се подаване на заявление САМО С ЕДНА НОМИНАЦИЯ ЗА ЕДНО КЛАСИРАНЕ, най-доброто постижение. Същото следва да бъде най-високото по ранг първенство на кандидата за предходната година в съответния вид спорт, съобразно посочените в Правилата категории!

1. Решение № 137 за приемане на Правилата
2. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт
3. Заявление за предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта
4. Процедура
5. Уведомително писмо до кмет на районна администрация и директор на училище – Обявяване на процедура за кандидатстване – еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт:


1. 2023 ГОДИНА


2. 2022 ГОДИНА


3. 2021 ГОДИНА


4. 2020 ГОДИНА


5. 2019 ГОДИНА