Тема: Правила за работа на Столична програма „Култура”

Дата на откриване: 07.06.2019

Дата на приключване: 21.06.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община и Борислав Бориславов – общински съветник

Лице за контакти: Биляна Балева


Тема: Стратегия „Споделена визия“ (2018 – 2025)

Дата на откриване: 31.07.2018

Дата на приключване: 31.08.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Михаела Иванова, Йоанна Драгнева и Ботьо Ботев – общински съветници

Лице за контакти: Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"


Тема: Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда – площадка „Мавзолей“

Дата на откриване: 17.07.2018

Дата на приключване: 17.08.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на СО; Борислав Бориславов – общински съветник

Лице за контакти: Надежда Семова – старши експерт в дирекция "Култура"


Тема: Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”

Дата на откриване: 04.07.2018

Дата на приключване: 04.08.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура"


Тема: Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Дата на откриване: 21.06.2018

Дата на приключване: 21.07.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Малина Едрева – председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие и доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура"


— 5 Елементи на страница
Показване на 16 - 20 от 23 резултата.