Поставяне на паметник на Георги С. Раковски


СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-НЦ62-720/8//15.02.2022 г. относно Поставяне на паметник на Георги С. Раковски
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Поставяне на паметник на Георги С. Раковски

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-НЦ62-720/8//15.02.2022 г. относно Поставяне на паметник на Георги С. Раковски

По електронен път:

  • Ел. поща: dоncho.hristev@sofia.bg;
  • На вниманието на: Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-НЦ62-720/8//15.02.2022 г. относно Поставяне на паметник на Георги С. Раковски

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 23.02.2022 г. до 23.03.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Дончо Христев – старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
  • Електронна поща: dоncho.hristev@sofia.bg, телефон: 02 9377 245.

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.