Проект зa приемане нa  Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност но територията на Столична община

Публикувано на 29.05.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община, Мита Георгиева - общински съветник, Карлос Контрера - общински съветник, Радослав Абрашев - общински съветник, Калоян Паргов общински съветник и Иван Велков - общински съветник

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА17-ВК66-3536-{2}/16.06.2017 г.

Предложение - СОА17-НЦ62-831/29.06.2017 г.

Становище - СОА17-ВК66-3536-(4)/10.07.2017 г.


Предложение - СОА17-ВК66-3536-(3)/07.07.2017 г.

Предложение - СОА17-ВК66-3536-(2)/16.06.2017 г.

 

Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Красно село" - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата "Красно село"

 

Публикувано на 13.04.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър” - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Искър”

Публикувано на 05.04.2017 г.

Вносител: Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

Проект за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Публикувано на 27.03.2017 г.

Вносители: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община, Мита Георгиева - общински съветник в Столичен общински съвет, Ирена Анастасова - общински съветник в Столичен общински съвет и Карлос Контрера - общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

Проект за  промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Програмата за 2017 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Надежда Семова и Ирина Занева, e-mail: dko_so@mail.bg, тел.: 02/9877894; 02/9882008

Вносители: Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, д-р Тодор Чобонжв - заместник-кмет на Столична община, Венцислав Мицов - общински съветник и Виолета Тодорова - общински съветник

Доклад и проект за решение

Проект на Правилник за устройство и дейност и методика за оценяване на откупи и дарения на Софийска градска художествена галерия на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за културното наследство (ЗКН)

Публикувано на: 05.07.2016 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект на нормативен акт 

— 6 Елементи на страница
Показване на 1 - 6 от 19 резултата.