Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата "Красно село" - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата "Красно село"

 

Публикувано на 13.04.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Изменение на Правилник за устройството, организацията и дейността в Общински културен институт Дом на културата „Искър” - София и изменение на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културен институт Дом на културата „Искър”

Публикувано на 05.04.2017 г.

Вносител: Вносител: д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект за приемане на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Публикувано на 27.03.2017 г.

Вносител: д-р Тодор Чобанов зам. кмет на СО, Мита Георгиева - общински съветник, Ирена Анастасова - общински съветник и Карлос Контрера - общински съветник

Доклад и проект за решение