Публикувано на 13.06.2024 г.

Списък с проектни идеи, недопуснати до  приоритизация (Приложение П.6)


​​​​​​
ПОКАНА​​​​​​


Столична община организира информационно събитие за представяне на възможностите за кандидатстване за финансова подкрепа по Приоритет 1 на Програма за „Развитие на регионите 2021 – 2027 г.“

Събитието ще се проведе на 15 април 2024 г. от 10:30 ч. в Зала 1 на ул. „Сердика“ № 5, ет. 3, направление „Архитектура и градоустройство“.

Събитието е открито за всички заинтересовани страни, които са допустими бенефициенти по програмата.
По време на срещата екип на Столичната община ще представи изискванията за кандидатствате по Програмата, както и своите намерения за участие в процедурата за подбор. Заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи, съвместно с общината.

 

Информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г. организира информационен ден за представяне на Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021 – 2027 г.

Събитието ще се проведе онлайн на 10.04.2024 г. от 10:00 ч. чрез платформата Webex на следния линк:
https://mrdpw-bg.webex.com/mrdpw-bg/j.php?MTID=m323e6a9165e5d6d37eda375343670648

За участие в срещата не е необходима предварителна регистрация, но с оглед капацитета на платформата Webex, броят на участниците в информационното събитие е възможно да бъде ограничен по технически причини.

За каква стойност може да се кандидатства? Бенефициентът трябва ли да осигури съфинансирене?

Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1% от разполагаемия бюджет за Столична община, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите, включени в нея, не може да надвишава 50% от заделения за конкретната община индикативен бюджет съгласно т. 5.1. „Разпределение на средствата по общини“ от Указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1, „Интегрирано градско развитие“, Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027.

Съфинансиране:

  • според приложимия режим по държавни помощи;
  • за ЕЕ на жилищни сгради – 5% от собствениците с изключение на енергийнобедни (може да се осигури и с финансов инструмент по ПРР).

Допълнителна информация може да намерите на следния адрес:
https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24