Носители на Стипендията за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас - 2021 г.

 

Със Заповед № СОА21-РД09-819/07.06.2021 г. на кмета на Столична община са определени носителите на Стипендията за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни) по повод 17 май – Ден на българския спорт.

Еднократната парична награда се изплаща:

 • за ученици в общински училища – с корекция на бюджета към районната администрация, респективно – училище;
 • за ученици в държавни и частни училища – по банков път, след предоставяне на банкова  сметка.

За контакти: 02 / 946 1118 – дирекция „Спорт и младежки дейности“
 


Ученици, завоювали първо – трето място на Олимпийски игри, Световни първенства, Световни купи, Европейски първенства и Европейски купи от олимпийски видове спорт в размер на 200 (двеста) лева

 1. СОА21-ГР94-1439 / 18.03.2021 г.
 2. СОА21-УЗ21-332 / 19.03.2021 г.
 3. СОА21-УЗ21-333 / 19.03.2021 г.
 4. СОА21-ГР94-1447 / 18.03.2021 г.
 5. СОА21-ГР94-1446 / 18.03.2021 г.
 6. СОА21-ГР94-1505 / 22.03.2021 г.
 7. СОА21-ГР94-1492 / 19.03.2021 г.
 8. СОА21-ГР94-1719 / 31.03.2021 г.
 9. СОА21-ГР94-1710 / 30.03.2021 г.
 10. СОА21-ГР94-2096 / 16.04.2021 г.
 11. СОА21-УЗ21-329 / 19.03.2021 г.
 12. СОА21-УЗ21-331 / 19.03.2021 г.
 13. СОА21-УЗ21-327 / 19.03.2021 г.
 14. СОА21-УЗ21-328 / 19.03.2021 г.
 15. СОА21-УЗ21-330 / 19.03.2021 г.
 16. СОА21-УЗ21-351 / 24.03.2021 г.
 17. СОА21-УЗ21-353 / 24.03.2021 г.
 18. СОА21-УЗ21-352 / 24.03.2021 г.
   

Ученици, завоювали първо – трето място на Балкански първенства от олимпийски видове спорт в размер на 150 (сто и петдесет) лева

 1. COA21-У321-344 / 23.03.2021 г.
 2. COA21-ГР94-1606 / 26.03.2021 г.
   

Ученици, завоювали престижни места на Международни турнири от олимпийски видове спорт в размер на 150 (сто и петдесет) лева

 1. СОА21-ГР94-1232 / 09.03.2021 г.
 2. СОА21-ГР94-1292 / 11.03.2021 г.
 3. СОА21-ГР94-1353 / 15.03.2021 г.
 4. СОА21-ГР94-1350 / 15.03.2021 г.
 5. СОА21-ГР94-1348 / 15.03.2021 г.
 6. СОА21-ГР94-1351 / 15.03.2021 г.
 7. СОА21-ГР94-1631 / 29.03.2021 г.
 8. СОА21-УЗ21-334 / 19.03.2021 г.
 9. СОА21-УЗ21-335 / 19.03.2021 г.
 10. СОА21-УЗ21-336 / 19.03.2021 г.
 11. СОА21-УЗ21-360 / 25.03.2021 г.
 12. СОА21-ГР94-1586 / 25.03.2021 г.
 13. СОА21-ГР94-1615 / 26.03.2021 г.
 14. СОА21-ГР94-1620 / 26.03.2021 г.
 15. СОА21-ГР94-1633 / 29.03.2021 г.
 16. СОА21-ГР94-1640 / 29.03.2021 г.
 17. СОА21-ГР94-1670 / 30.03.2021 г.
 18. СОА21-ГР94-1667 / 30.03.2021 г.
 19. СОА21-ГР94-1632 / 29.03.2021 г.
 20. СОА21-ГР94-1695 / 30.03.2021 г.
 21. СОА21-ГР94-1727 / 31.03.2021 г.
 22. СОА21-ГР94-1777 / 01.04.2021 г.
 23. СОА21-ГР94-1723 / 31.04.2021 г.
 24. СОА21-ГР94-1741 / 31.04.2021 г.
 25. СОА21-ГР94-1652 / 29.03.2021 г.
 26. СОА21-ГР94-1740 / 31.03.2021 г.
 27. СОА21-ГР94-1722 / 31.03.2021 г.
 28. СОА21-УЗ21-392 / 01.04.2021 г.
 29. СОА21-ГР94-1711 / 30.03.2021 г.
 30. СОА21-ГР94-1775 / 01.04.2021 г.
 31. СОА21-ГР94-1720 / 31.03.2021 г.
 32. СОА21-ГР94-1796 / 02.04.2021 г.
 33. СОА21-ГР94-1646 / 29.03.2021 г.
 34. СОА21-ГР94-1709 / 30.03.2021 г.
 35. СОА21-ГР94-1788 / 02.04.2021 г.
 36. СОА21-ГР94-1024 / 26.02.2021 г.
 37. СОА21-УЗ21-315 / 16.03.2021 г.
 38. СОА21-ГР94-1635 / 29.03.2021 г.
 39. СОА21-ДИ05-600 / 2 / 01.04.2021 г.
 40. СОА21-ГР94-1546 / 24.03.2021 г.
 41. СОА21-УЗ21-358 / 24.03.2021 г.
 42. СОА21-УЗ21-357 / 24.032021 г.
   

Ученици, завоювали престижни места на Световни, Европейски, Балкански първенства и купи, и Международни турнири в неолимпийски видове спорт в размер на 70 (седемдесет) лева

 1. СОА21-ГР94–1022 / 26.02.2021 г.
 2. СОА21-ГР94-1082 / 01.03.2021 г.
 3. СОА21-ГР94-1080 / 01.03.2021 г.
 4. СОА21-ГР94-1079 / 01.03.2021 г.
 5. СОА21-ГР94-1081 / 01.03.2021 г.
 6. СОА21-ГР94-1098 / 02.03.2021 г.
 7. СОА21-ГР94-1078 / 01.03.2021 г.
 8. СОА21-ГР94-1077 / 01.03.2021 г.
 9. СОА21-ГР94-1076 / 01.03.2021 г.
 10. СОА21-ГР94-1074 / 01.03.2021 г.
 11. СОА21-ГР94-1072 / 01.03.2021 г.
 12. СОА21-ГР94-1070 / 01.03.2021 г.
 13. СОА21-ГР94-1069 / 01.03.2021 г.
 14. СОА21-ГР94-1174 / 05.03.2021 г.
 15. COA21-ГР94-1175 / 05.03.2021 г.
 16. СОА21-ГР94-1176 / 05.03.2021 г.
 17. СОА21-ГР94-1190 / 05.03.2021 г.
 18. СОА21-ГР94-1170 / 05.03.2021 г.
 19. СОА21-ГР94-1172 / 05.03.2021 г.
 20. СОА21-ГР94-1173 / 05.03.2021 г.
 21. СОА21-ГР94-1246 / 09.03.2021 г.
 22. СОА21-ГР94-1301 / 11.03.2021 г.
 23. СОА21-ГР94-1302 / 11.03.2021 г.
 24. СОА21-УЗ21-323 / 18.03.2021 г.
 25. COA21-ГР94-1521 / 23.03.2021 г.
 26. COA21-ГР94-1548 / 24.03.2021 г.
 27. COA21-ГР94-1730 / 31.03.2021 г.
 28. COA21-ГР94-1728 / 31.03.2021 г.
 29. COA21-ГР94-1731 / 31.03.2021 г.
 30. COA21-ГР94-1734 / 31.03.2021 г.
 31. COA21-ГР94-1735 / 31.03.2021 г.
 32. COA21-ГР94-1739 / 31.03.2021 г.
 33. COA21-ГР94-1738 / 31.03.2021 г.
 34. COA21-ГР94-1736 / 31.03.2021 г.
 35. COA21-ГР94-1743 / 31.03.2021 г.
 36. COA21-ГР94-1744 / 31.03.2021 г.
 37. COA21-ГР94-1733 / 31.03.2021 г.
 38. COA21-ГР94-1732 / 31.03.2021 г.
 39. COA21-ГР94-1749 / 31.03.2021 г.
 40. COA21-ГР94-1748 / 31.03.2021 г.
 41. COA21-ГР94-1751 / 31.03.2021 г.
 42. COA21-ГР94-1747 / 31.03.2021 г.
 43. COA21-ГР94-1746 / 31.03.2021 г.
 44. COA21-ГР94-1745 / 31.03.2021 г.
 45. COA21-ГР94-1768 / 01.04.2021 г.
   

Ученици, определени за специални награди от Фондация „София – европейска столица на спорта“

 1. СОА21-ГР94-1576 / 25.03.2021 г.
 2. СОА21-ГР94-1752 / 31.03.2021 г.
 3. СОА21-ГР94-1740 / 31.03.2021 г.
 4. СОА21-ГР94-1490 / 19.03.2021 г.
 5. СОА21-ГР94-1701 / 30.03.2021 г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Скъпи ученици, родители, директори на столични училища, треньори и спортни мениджъри,

Информираме Ви, че продължава работата на Експертната комисия по разглеждане на постъпилите формуляри за стипендия за високи постижения в областта на спорта.

В тази връзка, резултатите за носителите на еднократната стипендия на кмета на Столична община за настоящата година ще бъдат публикувани на страницата на Столична община в началото на м. юни 2021 г.
 

С пожелание за здраве и много успехи,
Дирекция „Спорт и младежки дейности“


 

ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА1. Столична община стартира процедура по набиране на номинации за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на балкански първенства, европейски първенства, европейски купи, световни първенства, световни купи и олимпийски игри, международни турнири, и ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на параолимпийски игри и световни летни и световни зимни игри на Спешъл Олимпикс, международни турнири през 2020 година, съгласно Решение № 523/26.07.2018 г. на Столичен общински съвет.


2. 2020 ГОДИНА


3. 2019 ГОДИНА