Проектобюджет за 2019 г.
 

Публикувано на 02.01.2019 г.

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

кани столичната общественост на 11.01.2019 г. (петък) от 15.00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2019 г.

Становища и предложения по проекта за бюджет за 2019 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 09.01.2019 г. включително.
 
 Отчет за 2019 г.
 

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 14.03.2019
Отчет за 01.01. – 31.01.2019

Публикувано на 05.04.2019
Отчет за 01.01. – 28.02.2019

Публикувано на 27.05.2019
Отчет за 01.01. – 31.03.2019
Публикувано на 27.05.2019
Отчет за 01.01. – 30.04.2019
Публикувано на 08.07.2019
Отчет за 01.01. – 31.05.2019
Публикувано на 26.08.2019
Отчет за 01.01. – 30.06.2019
Публикувано на 26.08.2019
Отчет за 01.01. – 31.07.2019
Публикувано на 18.09.2019
Отчет за 01.01. – 31.08.2019

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 14.03.2019
01.01. – 31.01.2019 – КСФ
01.01. – 31.01.2019 – РА
01.01. – 31.01.2019 – ДЕС
01.01. – 31.01.2019 – ДМП
01.01. – 31.01.2019 – Чужди средства

Публикувано на 05.04.2019
01.01. – 28.02.2019 – КСФ
01.01. – 28.02.2019 – РА
01.01. – 28.02.2019 – ДЕС
01.01. – 28.02.2019 – ДМП
01.01. – 28.02.2019 – Чужди средства

Публикувано на 27.05.2019
01.01. – 31.03.2019 – КСФ
01.01. – 31.03.2019 – РА
01.01. – 31.03.2019 – ДЕС
01.01. – 31.03.2019 – ДМП
01.01. – 31.03.2019 – Чужди средства

Публикувано на 27.05.2019
01.01. – 30.04.2019 – КСФ
01.01. – 30.04.2019 – РА
01.01. – 30.04.2019 – ДЕС
01.01. – 30.04.2019 – ДМП
01.01. – 30.04.2019 – Чужди средства

Публикувано на 08.07.2019
01.01. – 31.05.2019 – КСФ
01.01. – 31.05.2019 – РА
01.01. – 31.05.2019 – ДЕС
01.01. – 31.05.2019 – ДМП
01.01. – 31.05.2019 – Чужди средства
Публикувано на 26.08.2019
01.01. – 30.06.2019 – КСФ
01.01. – 30.06.2019 – РА
01.01. – 30.06.2019 – ДЕС
01.01. – 30.06.2019 – ДМП
01.01. – 30.06.2019 – Чужди средства
Публикувано на 26.08.2019
01.01. – 31.07.2019 – КСФ
01.01. – 31.07.2019 – РА
01.01. – 31.07.2019 – ДЕС
01.01. – 31.07.2019 – ДМП
01.01. – 31.07.2019 – Чужди средства
Публикувано на 18.09.2019
01.01. – 31.08.2019 – КСФ
01.01. – 31.08.2019 – РА
01.01. – 31.08.2019 – ДЕС
01.01. – 31.08.2019 – ДМП
01.01. – 31.08.2019 – Чужди средства