Покана за публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2021 г.


П О К А Н А

за публично обсъждане

на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2021 г.

 

Председателят на Столичен общински съвет кани гражданите на София да се включат в публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2021 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09.09.2022 г. от 17:00 часа в сградата на Столична община – ул. „Московска” № 33, ет. V (зала № 5).

Отчетът за изпълнение на бюджета на София за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Столична община. 

Становища, коментари и въпроси по Отчета могат да се представят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на електронна поща obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg в срок до 05.09.2022 г.

 

01.09.2022