ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА 

Обявяване на Процедура по набиране на номинации за ученици и младежи, завоювали високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Ден на българския спорт

На основание приета от Столичен общински съвет Стратегия за развитие на физическата активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в Столична община „София спортува“ 2022 – 2030 г. са утвърдени с Решение № 137 на СОС нови Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Ден на българския спорт.

Правилата посочват разширен обхват на категории за кандидатстване, нови финансови параметри и номинации за ученици и младежи, класирани на призови места, както в олимпийски спортове, така и в неолимпийски спортове.

Актуализираният документ осигурява допълнителна възможност за номинации на деца и младежи с ментални и физически увреждания, постигнали високи спортни постижения.

ВАЖНО!!!

Допуска се подаване на заявление САМО С ЕДНА НОМИНАЦИЯ ЗА ЕДНО КЛАСИРАНЕ, най-доброто постижение. Същото следва да бъде най-високото по ранг първенство на кандидата за предходната година в съответния вид спорт, съобразно посочените в Правилата категории!


1. 2022 ГОДИНА


2. 2021 ГОДИНА


3. 2020 ГОДИНА


4. 2019 ГОДИНА