ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 
Уважаеми ученици и младежи, поздравяваме Ви за постигнатите резултати и Ви пожелаваме още много спортни успехи. Весело лято!

Със Заповед № СОА24-РД09-2975 от 22.05.2024 г. на кмета на Столична община са определени носителите на Стипендията за 2023 г. за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), класирани на първо, второ или трето място на Балкански първенства, Европейски първенства, Европейски купи, Световни първенства, Световни купи, Олимпийски игри и международни турнири, и ученици и младежи с увреждания, завоювали престижни отличия на Параолимпийски игри и Световни летни и Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс и международни турнири, по повод 17 май – Ден на Българския спорт

Еднократната парична награда се изплаща по обявения в Правилата механизъм:
- за ученици в общински училища – с корекция на бюджета към районната администрация, респективно – училище;
- за ученици в държавни и частни училища – по банков път, след предоставяне на банкова  сметка.

ПРЕДМЕТНА НАГРАДА може да получите на адрес: пл. „Славейков“4, сградата на Столична библиотека, ет. 6, ст. 605, в часовете от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в периода 3 – 28 юни 2024 г.

Информация за носителите на стипендия за 2023 г. по категории

ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА за 2024 година

На 5 март 2024 г. стартира Процедура по набиране на номинации за ученици и младежи, завоювали високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Деня на българския спорт.
На основание приетата от Столичния общински съвет Стратегия за развитие на физическата активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност в Столичната община „София спортува“ 2022 – 2030 г. са утвърдени с Решение № 137 на СОС Правила за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи постижения в областта на спорта, по повод 17 май – Деня на българския спорт.

ВАЖНО!!! Допуска се подаване на заявление САМО С ЕДНА НОМИНАЦИЯ ЗА ЕДНО КЛАСИРАНЕ, най-доброто постижение. Същото следва да бъде най-високото по ранг първенство на кандидата за предходната година в съответния вид спорт, съобразно посочените в Правилата категории!

1. Решение № 137 за приемане на Правилата
2. Правила за условията и реда при предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на Българския спорт
3. Заявление за предоставяне на еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта
4. Процедура
5. Уведомително писмо до кмет на районна администрация и директор на училище – Обявяване на процедура за кандидатстване – еднократна стипендия за високи постижения в областта на спорта по повод 17 май – Ден на българския спорт:


1. 2023 ГОДИНА


2. 2022 ГОДИНА


3. 2021 ГОДИНА


4. 2020 ГОДИНА


5. 2019 ГОДИНА