Тема: Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община

Дата на откриване: 14.09.2020

Дата на приключване: 14.10.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Силвия Христова, Николай Стойнев, д-р Георги Георгиев, Ивайло Петков, Карлос Контрера – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров - юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Дата на откриване: 02.09.2020

Дата на приключване: 02.10.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет; Борислав Бориславов, Радослав Абрашев, Димитър Антов – общински съветници

Лице за контакти: Даниела Йорданова – главен юрисконсулт в ОП „Гробищни паркове“


Тема: Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Дата на откриване: 01.09.2020

Дата на приключване: 01.10.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Николай Стойнев, Георги Георгиев, Ботьо Ботев, Стефан Марков, Карлос Контрера, Диана Тонова и Иван Таков – общински съветници

Лице за контакти: Иво Димитров – юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община

Дата на откриване: 31.08.2020

Дата на приключване: 30.09.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник; Георги Илиев – кмет на район "Слатина"; Димитър Божилов – кмет на район "Триадица"

Лице за контакти: Николай Игнатов - сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"


Тема: Обособяване на пешеходна зона на пл. "Света Неделя" в карето, заключено между бул. "Витоша", бул. "Княгиня Мария Луиза", пл. "Независимост", ул. "Съборна" и ул. "Позитано"

Дата на откриване: 04.08.2020

Дата на приключване: 03.09.2020

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Борис Бонев – общински съветник

Лице за контакти: Борис Бонев – общински съветник