Протокол № 4 от заседание на 30.10.2019 г. на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

05.11.2019

Протокол № 3 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

18.10.2019

Протокол от 22.08.2019 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейни, стопанисвани от общински училища

30.08.2019

Протокол № 2 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

30.08.2019

Протокол от 01.08.2019 г. с решения на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане на малки училища и малки детски градини

14.08.2019

Протокол с решения на Комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-180/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински детски градини

14.08.2019

Протокол с решения на Комисията, назначена със Заповед № СОА19-РД91-179/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища

14.08.2019

Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2019 година

09.07.2019

Протокол № 1 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

28.06.2019

Отстранен технически проблем с Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата

13.05.2019