Утвърдени правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения за 2020 година

Утвърдени правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства от резерва за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения по точка 3. от Заповед № СОА20-РД09-1391/25.02.2020 г.

21.04.2020