Записване на децата след извършване на първо класиране

Уважаеми родители,

Във връзка с отмяна на извънредното положение Ви уведомяваме, че класиранията и записването на приетите деца в общинските СДЯ, ДГ и ПГУ ще се извършват съгласно График на класиранията за календарната 2020 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, които остават в сила.

 

12.05.2020