Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата
 
Във връзка с разпространението на COVID 19 на територията на страната и обявеното извънредно положение уведомяваме родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното:
 
1. Първото  класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 година.
 
2. В случай че извънредното положение в страната бъде удължено и след 13 май 2020 г., след извършване на първото класиране, срокът за записване на класираните деца се удължава от 18 май до 18 юни 2020 г.
 
3. При евентуално удължаване на извънредното положение родителите ще бъдат своевременно уведомени за промени в графика на дейностите, публикувани на сайта на ИСОДЗ и ПГУ.
 
Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за общински детски градини и ПГУ може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 9433183.
07.04.2020