Протокол № 3 от 05.08.2021 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА21-РД91-203/07.06.2021 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища и кметове на райони за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията...

30.08.2021

Протокол № 2 от 04.08.2021 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА21-РД91-203/07.06.2021 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища и кметове на райони за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища на територията...

30.08.2021

На вниманието на родителите на деца, кандидатстващи в детските градини

28.06.2021

Протокол № 1 от 23.06.2021 г. от заседание на комисия, назначена със Заповед № СОА21-РД91-203/07.06.2021 г. на кмета на Столична община, относно постъпили в дирекция „Образование“ мотивирани искания от директори на общински училища и кметове на райони за предоставяне на средства за извършване на ремонти на МТБ

25.06.2021

Утвърдени правила от кмета на Столична община за условията и реда за предоставяне на средства от резерва по формулата за разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища и детски градини за 2021 г.

19.05.2021

Отключване на ИСОДЗ, ПГУ и първи клас до 18.00 ч. на 15.05.2021 г.

12.05.2021

Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 05-31.05.2021 г.

03.05.2021

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас

16.04.2021

Контакти за връзка при въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас

16.04.2021

Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 12-30.04.2021 г.

13.04.2021