Протокол № 1/20.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-415/04.10.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с предоставяне на допълнителни средства от резерва по точка 2 в дейност 322 „Неспециализирани училища“


ПРОТОКОЛ № 1/20.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-415/04.10.2022 г. на кмета на Столична община във връзка с предоставяне на допълнителни средства от резерва по точка 2 в дейност 322 „Неспециализирани училища“.

27.10.2022