Протокол № 2/18.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-187/15.04.2022 г. на кмета на Столична община за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения


ПРОТОКОЛ № 2/18.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-187/15.04.2022 г. на кмета на Столична община за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения по точка 2 от Заповед № СОА22-РД09-696/30.03.2022 г. – втори етап.

27.10.2022