Заглавие Дата на публикуване
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества 28.04.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО 25.03.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО 23.03.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги 17.03.2009
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО 17.03.2009
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г. 14.12.2007
Проект за Наредби към Закона за устройството и застрояването на Столичната община 13.09.2007