Заглавие Дата на публикуване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 14.01.2010
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 06.01.2010
Проект за определяне на местни данъци за 2010 година и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 11.12.2009
Проект на Наредба за общинските лечебни заведения 11.12.2009
Проект за изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на СО и Наредба № 1 за обществения ред на територията на СО 02.12.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга Асистент за независим живот 20.11.2009
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО 16.11.2009
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС 13.11.2009
Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО 06.11.2009
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО 27.10.2009