Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичния общински съвет;
    Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт – Приложение № 4 към Решение № 903

​​​ПРАВИЛА за реализиране на Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2024 г.

Решение № 138 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г. на Столичния общински съвет
    Приложение към Решение № 138 на СОС

 


ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ 
за набиране на проектни предложения по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община за 2024 г., 
на основание Решение № 138 по Протокол № 9 от 25.04.2024 г.БЕНЕФИЦИЕНТИ:

  • Детско-юношески школи на спортни клубове, със седалище и развиващи дейност на територията на Столична община, членове на лицензирани спортни федерации, развиващи олимпийски спортове

1. ОБЯВА за набиране на проектни предложения по Подпрограмата за развитие на детско-юношеския спорт за 2024 г. (файл – doc)

2. ПРОЦЕДУРА по набиране на проектни предложения по Подпрограмата за развитие на детско-юношеския спорт за 2024 г. (файл – doc)

Консултации съгласно обявена Процедура: 
Онлайн консултации за периода на кандидатстване:

► по електронна поща: programasofia2018@abv.bgот 29 април 2024 г. до 28 май 2024 г.
► при предварително подадена заявка на ел. поща: programasofia2018@abv.bg
    09 май 2024 г. (четвъртък) – 15:30 – 17:00 ч.
    10 май 2024 г. (петък) – 10:30 – 12:00 ч.