Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет;

Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт – Приложение № 4 към Решение № 903

​​​ПРАВИЛА за реализиране на Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г.

Решение № 234 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет

      - Приложение А – към Решение № 234 – Правила;

      - Приложение Б към Решение № 234 – документи.

 


ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ 
за набиране на проектни предложения по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община за 2023 г., 
на основание Решение № 234 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г.Бенефициенти:

  • Детско-юношески школи на спортни клубове, със седалище и развиващи дейност на територията на Столична община, членове на лицензирани спортни федерации, развиващи олимпийски спортове

Консултации съгласно обявена Процедура: 
Онлайн консултации за периода на кандидатстване

  • по електронна поща: programasofia2018@abv.bg  – от 13 април 2023 г. до 11 май 2023 г.
  • при предварително подадена заявка на ел. поща: programasofia2018@abv.bg
    25.04.2023 г. (вторник) – 15:30 – 17:00 ч.
    28.04.2023 г. (петък) – 10:30 – 12:00 ч. 

1. Обява за набиране на проектни предложения по Подпрограмата за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г. (файл – doc.)

2. Процедура по набиране на проектни предложения по Подпрограмата за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г. (файл – doc.)