"Свободна творческа сцена на София - анализи, становища и документи 2016" (проект "Споделена визия")
 
 
На тази страница са публикувани финалните анализи в сферите ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТАНЦ, ТЕАТЪР, МУЗИКА и ЛИТЕРАТУРА в СОФИЯ, както и предложението за стратегически документ, базирано върху тези изследвания, подкрепящ устойчивото развитие на свободната сцена за изкуства.

Проект "Споделена визия" бе иницииран от Асоциация за свободен театър с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016 от „Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни“.

„Споделена визия“ представя предложение за стратегия за развитие на свободната сцена за ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ТАНЦ и ТЕАТЪР, изготвено от различните участници в свободната сцена за изкуства в партньорство със Столична община. До 2023 г. стимулирането на организации, творци, колективи и асоциации се очаква да превърнат София в привлекателен град в Югоизточна Европа където просперират творчеството, създаването на произведения в копродукция и общуването с публиката.  

Целта на проекта бе разработването на Предложение за дългосрочна стратегия за развитие наречена „Споделена Визия’.

То е съпътствано от План за действие в четири основни приоритетни области:

  • Подкрепа за анализ на свободната сцена и приноса й за развитието на София;
  • Оптимизиране на общинската подкрепа за професионално израстване на творците и стимулиране на творчески дейности;
  • Развитие на творческа среда и публики в партньорство между местната власт и творческата сцена;
  • Дългосрочно подпомагане на дейността на организации, работещи в сферата на свободната сцена.

През 2017 г. предложението е процес на обсъждане от Столичен Общински Съвет. Подкрепа за „Споделена визия“ е изразена със становища от: Бюро Творческа Европа – България Български национален комитет към Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места (ICOMOS); Фондация CREARE (Холандия); Сдружение „Фрагмент“ и Лаборатория за Градско Развитие.  
Проектното предложение е плод на равноправно и съвместно вземане на решения по отношение на градските културни политики и пример за активно гражданско участие. То е споделено с аудитория 10 000 и привлече пряко интереса на 300 творци и организации от петте изкуства. Основни аспекти в разработката на предложението са представени в три кратки видео клипа на проекта. Видео 1 – Цели, Видео 2 – Контекст София, Видео 3 – Изводи от проучването и задачи.
В подготовката на предложението за стратегия се проведе проучване на основните характеристики на сцената, което засяга нейния контекст на развитие с детайлен фокус върху периода 2014 – 2016. Предложението за стратегия се основава върху предпоставките за развитие в следващите две години – 2016- 2018, и за дългосрочно развитие – 2018 - 2023.  Можете да се запознаете с документите тук:

ДОКУМЕНТИ - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ:
"Споделена визия" - основен документ
План за действие

Приложение 1:
- Раздел 1: Анализ визуални изкуства (работен вариант)
- Раздел 2: Анализ литература (работен вариант)
- Раздел 3: Анализ музика (работен вариант)
- Раздел 4: Анализ танц (работен вариант)
- Раздел 5: Анализ театър (работен вариант)

Приложение 2: Анкетно проучване - д-р Петя Колева
Приложение 3: Европейски практики - изкуствата в центъра на културните стратегии на градовете - д-р Цвета Андреева
Приложение 4: Речник на термините
Приложение 5: Референтни документи

Становища в подкрепа на предложението за стратегия:
Становище от Людмила Петрова, експерт в областта на икономиката и културата
Становище от архитект Христо Станкушев
Становище от Миглена Герасимова, урбанист и докторант по социология
Становище от доц. Стефан Белишки, председател на ICOMOS

Екип на проект „споделена визия“:
Ани Бурова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Славянски филологии“, редактор в „Литературен вестник“;
Александър Евтимов, основател на лейбъл „Big Banda“, фронтмен на група „Попара“;
Ангелина Георгиева, платформа „Нови драматургии“, преподавател в НАТФИЗ;
Владия Михайлова, културолог и куратор в галерия „Васка Емануилова“, филиал на Софийска градска художествена галерия;
Гергана Димитрова, асоциация за свободен театър, организация „36 маймуни“;
Катрин Хрусанова, председател на АСТ Асоциация за свободен театър;
Петя Колева, ръководител на процес в „Споделена визия“, Интеркултура Консулт;
Христиан Йовчев, координатор на  „Споделена визия“

Ключови думи за Стратегията са: свободна, сцена, съвременни изкуства, творческа икономика, творческо предприемачество, културен капитал, индустрии, основани на знание, пазар на изкуства, културна дипломация, конкурентоспособност на градовете, талант, технология, споделяне.

За връзка с екипа на проект „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“: spodelena.vizia@gmail.com, https://www.facebook.com/spodelenavizia/