Заглавие Дата на публикуване
Детска градина № 61 „Шарено петле", район "Слатина" (народни танци, футбол) 09.07.2020
Детска градина № 57 „Хосе Марти", район "Люлин" (народни танци, английски език, приложно изкуство) 09.07.2020
Детска градина № 37 "Вълшебство", район "Витоша" (приложни дейности, народни танци, логопед, английски език) 09.07.2020
Детска градина № 92 „Мечта", район "Подуяне" (джудо; народни танци; модерни танци, английски език, логопед) 09.07.2020
Детска градина № 50 "Зайчето Куики", район "Възраждане" (английски език, народни танци, керамика, футбол, йога, плуване, балет) 09.07.2020
Детска градина № 53 „Дядовата ръкавичка", район "Сердика" (английски език; народни танци; модерни и спортни танци) 06.07.2020
Детска градина № 112 "Детски свят", район "Витоша" (плуване, спортни дейности, модерни танци, английски език, балет, йога, народни танци) 02.07.2020
Детска градина № 86 „Асен Босев”, район "Люлин" (английски език, приложни изкуства) 02.07.2020
Детска градина № 20 „Жасминов парк”, район "Подуяне" (модерни танци, английски език) 02.07.2020
Детска градина № 136 „Славия”, район "Красно село" (танци, хандбал, плуване, футбол, йога, английски език) 02.07.2020