Детска градина № 165 "Латинка", район "Изгрев" (английски език, латино и модерни танци, народни танци, плуване, подвижни игри с топка )


Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 165 "Латинка" за 2020-2023 година

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 165 "Латинка", район "Изгрев", за:

 - английски език;
 - латино и модерни танци;
 - народни танци;
 - плуване;
 - подвижни игри с топка.

16.09.2020