Детска градина № 10 „Чебурашка“, район "Студентски" (визуални изкуства и арттерапия, народни и модерни танци, английски език, балет, спортни игри и минихандбал, скокове на батут, руски език)

 

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за срок от три учебни години 2020/21; 2021/22 и 2022/23

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 10 „Чебурашка“, район "Студентски", за:

 - визуални изкуства и арттерапия;
 - народни и модерни танци;
 - английски език;
 - балет;
 - спортни игри и минихандбал;
 - скокове на батут;
 - руски език.

08.10.2020