Решение № 135 на Столичния общински съвет от 06.04.2017 г. за приемане на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, изменени и допълнени с Решение № 795 от 21.12.2017 г.Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г.

Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община