Детска градина № 39 „Пролет“, район "Овча купел" (английски език)

Обява за провеждане конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 39 "Пролет" за учебната 2020/2021 година за: английски език.

17.09.2020