Детска градина № 148 „Слънце“, район "Подуяне" (модерни и спортни танци, английски език)

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 година

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 148 „Слънце“, район "Подуяне", за:

 - модерни и спортни танци;
 - английски език.

08.10.2020