Назад

Столична община обновява 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”

Столична община обновява 9. Френска езикова гимназия

„Алфонс дьо Ламартин”

 

На 13.08.2020 г. в 10:00 ч. в двора на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” на бул. „Патриарх Евтимий” № 35  ще се проведе официална церемония „Първа копка”. Средствата за обновяването на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”  са осигурени в рамките на проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване качеството на образователния и възпитателния процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

Тази публикация е създадена в рамките на Проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, А ДБФП №BG16RFOP001-1.001-0001–C01/28.06.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

 


Събития в София

Кино "Кабана": "От „Къщата с куклите“ до жълтите павета", 28 септември 2020 г. от 19:00 ч.

...

От 1 до 16 октомври 2020 г. в Галерия на открито в градина „Кристал“ ще бъде представена фотографска изложба под надслов: „ПЪСТРОТАТА НА БЪЛГАРИЯ И ИЗРАЕЛ“

...

Есенното издание на 24-тия СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ започва на 25.09.2020 г.

...

Десети Софийски фестивал на науката

...