Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта

Image
Настоящият програмен документ представя стратегията на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на град София, включващ визия, стратегически и конкретни цели, мерки, действия и очаквани резултати. Програмният период на документа е 2011 – 2020.

Повече по темата

Image
Приоритети: Спортна инфраструктура; Програми “Спорт в училище” и “Движение и здраве” за детски градини; Проекти на спортни клубове и младежки организации; Проекти за дейности на районни администрации и малки населени места; Мащабни спортни събития под патронажа на кмета на СО; Спортен календар на дирекция "Превенция, интеграция, спорт и туризъм"; Програма за развитие на детско- юношеския спорт; Фондация “София – Европейска столица на спорта”,