Тема: Изменение на Програма „Спорт за високи постижения“ – Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт

Дата на откриване: 25.06.2024

Дата на приключване: 08.07.2024

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Татяна Георгиева, Мирослав Боршош, Екатерина Йорданова – общински съветници

Лице за контакти: Мирослав Боршош, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие


Тема: Промяна в „НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община“

Дата на откриване: 28.11.2023

Дата на приключване: 28.12.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС

Лице за контакти: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС


Тема: Програма „София – град на младите и активните“

Дата на откриване: 13.03.2023

Дата на приключване: 27.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности"

Лице за контакти: Мария Гончева – началник-отдел „Младежки дейности“


Тема: Приемане на „Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация 2023 – 2027 г.“

Дата на откриване: 16.01.2023

Дата на приключване: 30.01.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ирина Савина – заместник-кмет на Столична община и Екатерина Йорданова – председател на Постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти на СОС

Лице за контакти: Антон Пенев – главен експерт в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“


Тема: Програми за изпълнение на Стратегия за развитието на физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност 2022 – 2030 г. „София спортува“

Дата на откриване: 12.10.2022

Дата на приключване: 26.10.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Десислава Темелкова – директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 9 резултата.