Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Обновление на парк Борисова градина по обособени позиции”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Обновление на парк Борисова градина по обособени позиции”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9012609, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

Отговори на въпроси 1

***

С протокол № СО-РД-09-02-43/1/25.03.2013 г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата обществена поръчка.