Заглавие Дата на публикуване
Район “Връбница” обявява конкурс за главен експерт „Общинска собственост и контрол на търговията“ 11.03.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик) на територията на Столична община 02.03.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист - инженерна инфраструктура в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 20.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за главен специалист - контрол по строителството в отдел „Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 20.02.2019
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел “Административно-информационно и правно обслужване” 19.02.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” 14.02.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга - делегирана от държавата дейност - „Център за обществена подкрепа” „Света София“ 11.02.2019
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен архитект 08.02.2019