Заглавие Дата на публикуване
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ 15.05.2020
Район „Слатина” търси да назначи работници озеленяване – косачи – на граждански договор 15.05.2020
Район „Слатина” търси да назначи служители в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 15.05.2020
Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор 28.04.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен архитект в район "Слатина" 09.04.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 09.04.2020
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“ „Развитие“ на територията на Столична община 24.03.2020
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ „Щастливо детство“ на територията на Столична община 24.03.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document