Заглавие Дата на публикуване
Район „Слатина” обявява конкурс за главен счетоводител в „Други дейности по здравеопазването” в район „Слатина” 24.07.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ опит и капацитет за управление на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Център за обществена подкрепа” 18.07.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“ 18.07.2019
Район "Изгрев” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 11.07.2019
Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет деца, пострадали от насилие) на територията на Столична община 07.07.2019
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 03.07.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“ 03.07.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 03.07.2019