Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт „Малък градски театър „Зад канала” 21.03.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на Общински културен институт „Столичен куклен театър“ 21.03.2019
Район ’’Изгрев” обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 18.03.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик с опит и капацитет за управление на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Център за обществена подкрепа” „Света София“ 15.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Сигурност“ 14.03.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за младши експерт в отдел „Правно обслужване“ 14.03.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт - 1 работно място, в дирекция „Градско и пространствено планиране на недвижимо културно наследство“ към направление „Архитектура и градоустройство“ 13.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 11.03.2019