Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ на територията на Столична община 07.06.2018
Столичната община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, с приоритетно настаняване на лица с психични разстройства 01.06.2018
Район „Искър“ обявява конкурс за една щатна бройка от длъжността секретар в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: „Ръководно ниво 6А“ 31.05.2018
Район “Връбница” обявява конкурс за старши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 29.05.2018
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 11.05.2018
Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност главен експерт ОМП и ЗБ 11.05.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга Дневен център за деца и/или младежи с увреждания на територията на Столична община 27.04.2018
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет интелектуални затруднения) 21.04.2018
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document