Заглавие Дата на публикуване
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет и предоставящ безвъзмездно имот за разкриване на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детство“ 18.07.2019
Район "Изгрев” обявява конкурс за длъжността началник-отдел в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 11.07.2019
Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритет деца, пострадали от насилие) на територията на Столична община 07.07.2019
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 03.07.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“ 03.07.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Общинска собственост и контрол на търговията“ 03.07.2019
Район „Средец" обявява конкурс за длъжността началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация" 03.07.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на СО 27.06.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document