Заглавие Дата на публикуване
Район “Триадица” обявява конкурс за длъжността главен счетоводител 09.04.2019
Район "Средец" обявява конкурс за длъжността главен архитект на район „Средец" 04.04.2019
Район „Илинден“ обявява конкурс за длъжността главен инженер 26.03.2019
Район ’’Изгрев” обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 18.03.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик с опит и капацитет за управление на социалната услуга – делегирана от държавата дейност – „Център за обществена подкрепа” „Света София“ 15.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Сигурност“ 14.03.2019
Район "Връбница" обявява конкурс за младши експерт в отдел „Правно обслужване“ 14.03.2019
Район “Връбница” обявява конкурс за началник-отдел „Инфраструктура, благоустройство и екология“ 11.03.2019
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document