Заглавие Дата на публикуване
Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 27.01.2021
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в Районен инспекторат "Кремиковци" – 2 броя 26.01.2021
Столичен инспекторат към Столична община обявява конкурс за длъжността старши инспектор в сектор "Контрол на замърсяване от строителството", в отдел „Оперативен контрол” 13.01.2021
Столичен инспекторат към Столична община обявява конкурс за старши инспектор в сектор "Общинска инфраструктура", в отдел „Контрол на общинската инфраструктура” 13.01.2021
Столичен инспекторат към СО обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността старши експерт в сектор "Обща администрация, информативно обслужване и деловодство" в отдел АИО – 1 брой 12.01.2021
Столичен инспекторат към Столична община обявява конкурс за длъжността старши инспектор в район "Младост" – 3 броя 11.01.2021
Столична община във връзка със стартиране на Столична програма „Социални иновации" за 2021 г. набира външни оценители за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите проектни предложения 07.01.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за дъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” 07.01.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document