Нашата стратегия

Image
Осигуряването на комфортна и уютна среда за жителите и гостите на град София е сред основните приоритети на Столичната община. За тази цел през годините последователно инвестираме в изграждането на нови общински сгради, подобряване състоянието на съществуващите, изграждане на ВиК мрежа и корекция и ремонт на речните корита. Амбицията на Столична община е да създаде удобна среда, в която децата да растат и учат. За да се осигури необходимия капацитет и място за всички деца в детските градини и училища в ...

Повече по темата

Image
И през 2018 г. Столичната община ще продължи с последователната политика за изграждане и разширение на детски градини, училища, физкултурни салони и ученически спортни зали. Списък на обектите, включени в програмата за 2018 г., може да намерите тук...