Нашата стратегия

Image
Осигуряването на комфортна и уютна среда за жителите и гостите на град София е сред основните приоритети на Столичната община. За тази цел през годините последователно инвестираме в изграждането на нови общински сгради, подобряване състоянието на съществуващите, изграждане на ВиК мрежа и корекция и ремонт на речните корита. Амбицията на Столична община е да създаде удобна среда, в която децата да растат и учат. За да се осигури необходимия капацитет и място за всички деца в детските градини и училища в ...

Повече по темата

Image
44 училища и детски градини са включени в плановата програма за ремонти на Столична община до края на 2017 г. Ремонтните дейности включват мерки за енергийна ефективност, конструктивни и ремонтно-възстановителни дейности, ремонт на дворове, спортни площадки и др. Стойността на ремонтите е 9 млн. лв. Средствата са осигурени от Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ) и са предоставени на районните администрации.