Нашата стратегия

Image
Осигуряването на комфортна и уютна среда за жителите и гостите на град София е сред основните приоритети на Столичната община. За тази цел през годините последователно инвестираме в изграждането на нови общински сгради, подобряване състоянието на съществуващите, изграждане на ВиК мрежа и корекция и ремонт на речните корита. Амбицията на Столична община е да създаде удобна среда, в която децата да растат и учат. За да се осигури необходимия капацитет и място за всички деца в детските градини и училища в ...

Повече по темата

Image
Реализирани са дейности за адаптация на Централна минерална баня за Музей за история на София. В рамките на проекта се промени функционалното предназначение на паметника на културата /от градска баня в музей/, като напълно се съхрани външният вид, основната функционална схема на разпределението и пространственото въздействие на централната входна част на басейните.