ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 

 • Корекция на река Владайска в участък от км 0+349 до км 0+730, район „Овча купел“
 • Ремонт на съществуваща корекция на р. Владайска от ул. „Дамяница“ до ул. „Белоток“, район „Витоша“
 • Ремонт на р. Боянска в участъка от ул. „Вихрен” до ул. „Иван Сусанин”, район „Витоша”
 • Основен ремонт на съществуваща корекция на река Владайска от ул. "Камен Андреев" до бул. "Княгиня Мария Луиза".

 

 

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ


ИЗГРАДЕНИ КОРЕКЦИИ НА РЕКИ:

 • Корекция на р. Драгалевска в участъка от О.Т. 121 – О.Т. 122  до ул. „Сребърна” – в процедура по ЗОП. 
 • Корекция на р. Суходолска в участъка от ул. „Траян Танев“ до ул. „Брегалница“, кв. „Суходол”, район „Овча купел“ 
 • Корекция на р. Владайска в участъка от бул. „Никола Петков” до бул. „Овча купел” – първи етап от км 0+60 до км 0+349 и от км 0+800 до км 1+280“, район „Овча купел“
 • Корекция на р. Владайска в участъка от бул. „Овча купел” до бул. „Житница”, район „Красно село” и район „Овча купел” в участъка от км 1+200 до 0+800”
 • Корекция на р. Владайска в участъка от края на ул. „Дамяница” до пл. „Сред село”, район „Витоша”
 • Корекция на р. Новачица в участъка от бул. „Драган Цанков“ до Психодиспансера „Свети Наум“, район „Изгрев“  
 • Изграждане на чакълозадържател на р. Въртопо, район „Младост“
 • Корекция на р. Слатинска в участъка от бул. „Владимир Вазов“ до ул. „Константин Фотинов“, район „Подуяне“
 • Корекция на р. Иванянска, с. Иваняне, район „Банкя“
 • Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. „Иван Селимски“ до жп линия София – Пловдив, район „Слатина“
 • Корекция на р. Слатинска в участъка от ул. „Гео Милев” до ул. „Кривина”, район „Слатина“
 • Корекция на р. Суходолска от ул. „Брегалница” до ул. „Бъдеще”, район „Овча купел“.


ИЗПЪЛНЕНИ РЕМОНТИ НА КОРЕКЦИИ НА РЕКИ:

 • Основен ремонт на коригиран участък от р. Банкянска в участъка от ул. „Искър“ до парк „Кестените“, район „Банкя”
 • Основен ремонт на коригиран участък от р. Боянска в участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Вихрен“, район „Витоша“
 • Основен ремонт на коригиран участък от р. Владайска в участъка от бул. „Житница“ до бул. „Иван Гешов“, район „Красно село“
 • Основен ремонт на коригиран участък от р. Суходолска в участъка от надлез „Надежда“ до ул. „Клокотница“, район „Надежда“
 • Реконструкция и възстановяване на коригираното речно корито на р. Перловска между ул. „Оборище“ и бул. „Мадрид“, район „Оборище“
 • Ремонт на корекцията на р. Владайска преди и след моста на бул. „Княгиня Мария Луиза“, район „Сердика“
 • Основен ремонт на съществуваща корекция на река Боянска от ул. „Иван Сусанин” до ул. „Вихрен“, район „Витоша”