ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 

 • Канализация по ул. „Васил Пешев” и подмяна на съществуващ водопровод, кв. „Горубляне”, район „Младост”

 • Инженерна инфраструктура на кв. „Триъгълника – Надежда”, район „Надежда“– I и II етап
   
 • Главен канализационен клон І от околовръстен път до ДСК, канални клонове №№ 96, 97, 98 и 104 по ул. „Б. Руменов” от бул. „Черни връх” до главен канализационен клон І - кв. „Хладилника“ – 1-ви и 2-ри етап, район „Лозенец“
   
 • Инженерна инфраструктура за  бул.  „Сливница”, район „Люлин” – II етап – между ул.  „Минск“ и бул. „Панчо Владигеров“ – канални клонове №№ 72, 73 78 и водопроводен клон № 19 по ул.  „Минск” и канални клонове №№ 99 и 100
   
 • Инженерна инфраструктура за ул. „Цариброд” и ул. „Връх Манчо”, кв. „Модерно предградие“, район „Връбница”
   
 • Изграждане на канал по ул. „Жасмин“ и водопровод по ул. „Жасмин“ и ул. „Кирил Благоев“, кв. „Илиянци“, район „Надежда“
   
 • Изграждане на Помпена станция (ПС), напорен канал по ул. „Жасмин“ от ПС до Енергоубивателна шахта“, кв. „Илиянци“, район „Надежда“
   
 • Подводящ на Главен колектор № 2, в участъка на преминаването на жп линии София – Пловдив –І, ІІ и ІІІ етап, район „Искър”
   
 • Канализационен колектор от бул. „Бъкстон" по бул. „Тодор Каблешков” до Десен Владайски колектор, район „Витоша“
   
 • Канални клонове №№ 67а, 67б, 67в по ул.  „Освобождение”, канални клонове №№ 68а, 68б, 69 по ул. "Цветна градина" и водопроводни клонове №№ 58, 61 по ул.  "Освобождение" от бул. "Самоковско шосе" до ул. "Цветна градина, кв. „Горубляне“, район „Младост“
   
 • Канализационни и водопроводни клонове по ул. „Борис Рангелов” и ул. „Люляк” на кв. „Горубляне“, район „Младост“
   
 • „Изграждане на Главен канализационен клон І, отвеждащ водите от вилна зона „Бояна“ и подмяна на съществуващ водопровод, попадащ в трасето на колектора“, район „Витоша”
   
 • „Изграждане на Главен канализационен клон І по ул. „Люлинска“ и по част от ул.  „Бъдеще“, и съпътстващ водопровод, кв. „Суходол“, район „Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон І, клон 46 от ул. „Люлинска” до ул. „Траян Танев” по ул.   „Жоте Илков” и подмяна на съществуващи водопроводи, кв. „Суходол“, район „Овча купел”
   
 • Главен канализационен клон ІІ, клон 226 от ул. „Траян Танев” до съществуваща РШ на Ляв Суходолски колектор на ул. „2-ри юни” и подмяна на съществуващи водопроводи, кв. „Суходол“, район „Овча купел”
   
 • Главен канализационен клон І, клон 45, клон 42 и 43 по ул. „Траян Танев” до ул. „Труд” и подмяна на съществуващи водопроводи, кв. „Суходол“, район „Овча купел”
   
 • Главен канализационен клон І, клон 22, клон13 и 11, по ул. „Падина“ от ул. „Овчо поле“ до ул. „Орех“, кв. „Суходол”, район „Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон І, клон 40 и клон 26, и подмяна на съществуващи водопроводи по ул. „Овчо поле“ от ул. „Траян Танев“ до ул. „Падина“, кв. „Суходол“, район „Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон І по ул. „758“ до съществуваща РШ в кв. „Овча купел 2“ и подмяна на съществуващ водопровод по ул. „758“, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон ІІ от ул. „Дон“ по ул. „Проф. Никола Милев“, ул.  „Перуника“, ул. „Лотос“ и ул. „643“ до съществуваща РШ в кв. „Овча купел 2“ и подмяна на съществуващ водопровод, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“
   
 • Главен канализационен клон IV от ул. „Обзор“ във в.з. „Горна баня“, през кв. „Горна баня“ до съществуваща РШ в кв. „Овча купел“ и подмяна на съществуващ водопровод, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“
   
 • Главен канализационен колектор по ул.  „Любляна“ в кв. „Овча купел“ от бул. „Никола Петков“ до ул. „Ливада“, отливен канал и подмяна на съществуващ водопровод, кв. „Овча купел“, район „Овча купел“
   
 • Водопроводна и канализационна мрежа на територията между бул. "Ломско шосе", ул.   "Христо Силянов", ул. "Екзарх Стефан" и ул. "Бели Дунав", ж.к."Надежда 4", район "Надежда"
   
 • „Изграждане на канализация и подмяна на съществуващи водопроводи в ”Сливница” – І етап, между ул. “Луи Пастьор” и бул. “Добринова скала”, район „Люлин”
   
 • "Главен колектор І – клонове №№ 36, 38 и 53 по ул. „379” и клон 71, 134 и 141 – нов по ул.   „378” (от жп линията София – Пловдив до ул. „Братя Станиславови”)  „Модерно предградие”, район „Връбница”
   
 • Главен колектор І – клонове 1, 2, 3 и 4 по ул.   “Баба” и клон 5 и по ул.   “379” (от ул.   „Братя Станиславови” до ул. „Черни Дрин“)  „Модерно предградие”, район „Връбница”
   
 • „Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.  „Минзухар", ул. „Селището", ул. „Павел Красов" в участъка от ул.  „Самоковско шосе” до ул. „Селището", ул. „Цветна градина” в участъка от ул. „Искър” до ул. „Видлището", ул.  „Видлището" в участъка от ул. „Искър” до ул. „Селището", с включване в съществуващ Главен колектор ІV – кв. „Горубляне“, район „Младост“
   
 • Главен колектор IV в участъка от ул. „Петър Дипларов” –  до ул. „Деян Попов” – канални клонове №№ 53, 51, 39, 37, 33 и 31 – І етап, кв. „Горубляне", район „Младост”
   
 • Главен колектор IІ – първи участък – канални клонове №№ 68 (част), 69 и 70 по ул. „367” О.Т. 72-73-74-76 и по ул. „378” О.Т. 76-77 и съпътстваща водопроводна мрежа по техните трасета, кв. „Модерно предградие”, район „Връбница”
   
 • Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на град Банкя и кварталите „Вердикал“, „Михайлово“, „Градоман“ и с.Иваняне – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им, район „Банкя”
 • Канализационна помпена станция за битови води и тласкател в кв. "Бенковски", район „Сердика“
   
 • Битова канализация по ул. „Лазар Михайлов“ от канализационна помпена станция за битови води до ул. „Единство“, дъждовна канализация от заустването в р. Владайска до ул. „Единство“ и подмяна на съществуващ водопровод, кв. „Бенковски”, район „Сердика“
   
 • Отливен канал по бул.   "Арсеналски" от ул. „Богатица” до заустване в р. Дреновичка и Канализационен колектор по бул. „Арсеналски” от ул. „Богатица” до съществуващ колектор по бул. "Арсеналски", район "Лозенец"
   
 • „Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.  „Витоша“, ул.  „Детелина“ и „Младен Карадашев“ –  кв. „Горубляне“, район „Младост”
   
 • „Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.  „Освобождение“, ул.  „Цветна градина“ и ул.  „Петър Дипларов“, кв. „Горубляне“, район „Младост”
   
 • „Изграждане на канализация и подмяна на съществуващ водопровод по ул.  „Павел Красов“, ул. „Гродно“, ул. „Роса“, ул. „Поручик Мороз“ и ул. „Преслав“, кв. „Горубляне“, район „Младост”
   
 • „Изграждане на Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) в с. Войняговци – първи етап, обслужваща улица и довеждаща инфраструктура“, с. Войняговци, район „Нови Искър“
   
 • Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район „Нови Искър“ – улична водопроводна и канализационна мрежа – първи етап: Битова канализация,Главен клон I по ул.  „Стара планина“ от РШ 33 до РШ21 и Главен клон II от РШ 23 до РШ 74; Дъждовна канализация по ул.  „Стара планина“ – Главен клон IV от РШ104 до РШ 112 и съпътстващ водопровод, с. Войняговци, район „Нови Искър“
   
 • Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район „Нови Искър“ – улична водопроводна и канализационна мрежа – втори етап: Битова канализация,Главен клон III от РШ 112 до РШ 114 и Главен клон I от РШ 19 до РШ 21; Дъждовна канализация по ул.  „Стара планина“ и ул.  „Реката“– Главен клон II от заустване в р. Войнежка до РШ 53 и клон 12 от РШ71 до РШ54 и съпътстващ водопровод с. Войняговци, район „Нови Искър“
   
 • Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район „Нови Искър“ – улична водопроводна и канализационна мрежа – трети етап: Битова канализация, Главен клон I по ул.  „Реката“ от РШ 14 до РШ19; Дъждовна канализация по ул.  „Стара планина“ Главен клон II и клон 9 от РШ53 до РШ 58 и съпътстващ водопровод, с. Войняговци, район „Нови Искър“
   
 • Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, район „Нови Искър“ – улична водопроводна и канализационна мрежа – четвърти етап: Битова канализация, Главен клон I от о.т.9 до о.т.40 и реконструкция на уличен водопровод, с. Войняговци, район „Нови Искър“
   
 • Водопроводна и канализационна мрежа на кв. „Горна баня“ – подетап I „A“ – канализационни клонове №№ 26, 46, 56, 67, 68, 142, 146, 152 и съпътстващи водопроводи, район „Овча купел”.

ОБЕКТИ ПО ИСПА:

 • ПСПВ „Мала Църква”
   
 • ПСПВ за с. Пасарел 
     
 • Водопровод от резервоар Драгалевци по бул.   „Черни връх“ до бул. „Никола Вапцаров”, район „Триадица“
   
 • Десен Перловски канализационен колектор и съпътстващи водопроводи по ул. „Петко Каравелов” и ул.  „Бяла черква”, както и по ул.  „Костенски водопад” 
       
 • Десен Слатински колектор и съпътстващи водопроводи по ул.  „Сребърна” и бул.   „Черни връх”
   
 • Продължение на Ляв Владайски колектор от баня „Овча купел“ до кв. „Княжево“ 
     
 • Доизграждане на каналната помпена станция гр. Нови Искър, тласкател и рехабилитация на канализационни колектори
   
 • Рехабилитация на Рилския водопровод
      
 • Довеждащ колектор Банкя – Какач
   
 • Рехабилитация на съществуващи съоръжения и внедряване на технология за пречистване на азот и фосфор в СПСОВ „Кубратово”.