АРХИВ 2021

 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МС

2. НАСОКИ И УКАЗАНИЯ

3. ЗАЯВЛЕНИЕ

4. ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

5. ФИНАНСОВ ПЛАН (Приложение № 2)

6. ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО РА

 

 

АРХИВ 2020

 

1. ПИСМО от РУО – София-град

2. ЗАЯВЛЕНИЕ

3. ФОРМУЛЯР НА ПРОЕКТ за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта за 2020 г. (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1)

4. ФИНАНСОВ ПЛАН на проект за кандидатстване за предоставяне на средства за подпомагане физическа активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност  (Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1)

5. ФОРМУЛЯР за Финансов и съдържателен отчет