Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: d.ugrenova@sofia.bg
 • Чрез системата на Контактния център на Столична общинаcall.sofia.bg
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 17.09.2020 г. до 17.10.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Даниела Угренова – главен експерт в дирекция „Образование“
 • Тел.: 02/846 70 39
 • Ел. поща: d.ugrenova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:

 1. Ани Симеонова  (публикувано на 17.09.2020 г.)
 2. Анна Атанасова (публикувано на 17.09.2020 г.)
 3. Веселина Манова (публикувано на 17.09.2020 г.)
 4. Деси Бобин  (публикувано на 17.09.2020 г.)
 5. Лилия Диша  (публикувано на 17.09.2020 г.)
 6. Моника Мошева (публикувано на 17.09.2020 г.)
 7. Петя Петкова  (публикувано на 17.09.2020 г.)
 8. Ралица Мавродиева (публикувано на 17.09.2020 г.)
 9. Цветелина Попова (публикувано на 17.09.2020 г.)
 10. Миладин Йовчев (публикувано на 18.09.2020 г.)
 11. Михаела Петрова  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 12. Красимир Ценов (публикувано на 18.09.2020 г.)
 13. Христо Илиев (публикувано на 18.09.2020 г.)
 14. Иван Манов  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 15. Стелиана Чакърова  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 16. Ивелина Иванова  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 17. Радосвета Атанасова  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 18. Ралица Илиева  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 19. Екатерина Тунчева  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 20. Вилианна Леондиева-Бонева ( публикувано на 18.09.2020 г.)
 21. Гергана Георгиева ( публикувано на 18.09.2020 г.)
 22. Весела Василева ( публикувано на 18.09.2020 г.)
 23. Милена Петрова  ( публикувано на 18.09.2020 г.)
 24. Теодора Новева  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 25. Зорница Генчева  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 26. Геновева Копанова  (публикувано на 18.09.2020 г.)
 27. Ангел Колев   (публикувано на 21.09.2020 г.)
 28. Теодора Павлова  (публикувано на 21.09.2020 г.)
 29. Антоанета Димитрова (публикувано на 21.09.2020 г.)
 30. Даниел Бърдарски (публикувано на 21.09.2020 г.)
 31. Ивайло Николов (публикувано на 21.09.2020 г.)
 32. Николета Митева (публикувано на 21.09.2020 г.)
 33. Владислава Николовска  (публикувано на 21.09.2020 г.)
 34. Ваня Нинова  (публикувано на 21.09.2020 г.)
 35. Надя Ангелова  (публикувано на 21.09.2020 г.)
 36. Теодор Найденов  (публикувано на 21.09.2020 г.)
 37. Ясен Христов  (публикувано на 21.09.2020 г.)
 38. Нели Илиева (публикувано на 21.09.2020 г.)
 39. Орлин Стоев (публикувано на 21.09.2020 г.)
 40. Калина Макавеева (публикувано на 21.09.2020 г.)
 41. Гергана Павлова  (публикувано на 21.09.2020 г.)
 42. Диана Асенова  (публикувано на 21.09.2020 г.)
 43. Надежда Неделчева (публикувано на 21.09.2020 г.)
 44. Катя Иванова (публикувано на 21.09.2020 г.)
 45. Илияна Атанасова  (публикувано на 23.09.2020 г.)
 46. Горан Витански и Елица Витанска  (публикувано на 23.09.2020 г.)
 47. Мария Баръмова (публикувано на 23.09.2020 г.)
 48. Анита Богданова (публикувано на 23.09.2020 г.)
 49. Росена Ценова (публикувано на 23.09.2020 г.)
 50. Ели Григорова (публикувано на 23.09.2020 г.)
 51. Десислава Добрева (публикувано на 23.09.2020 г.)
 52. Инна Иванова (публикувано на 24.09.2020 г.)
 53. Цветомир Неделчев (публикувано на 24.09.2020 г.)
 54. Тодор Михайлов (публикувано на 24.09.2020 г.)
 55. Калина Иванова  (публикувано на 24.09.2020 г.)
 56. Елица Андреева (публикувано на 24.09.2020 г.)
 57. Иванина Хлебарова (публикувано на 24.09.2020 г.)
 58. Страхил Недков  (публикувано на 25.09.2020 г.)
 59. Зорница Йоргова (публикувано на 25.09.2020 г.)
 60. Станислава Стойкова (публикувано на 25.09.2020 г.)
 61. Виктор-Асен Асенов – „Спаси София” (публикувано на 25.09.2020 г.)
 62. Мария Михайлова (публикувано на 25.09.2020 г.)
 63. Анна Кирова (публикувано на 25.09.2020 г.)
 64. Ана Георгиева (публикувано на 25.09.2020 г.)
 65. Светозара Язовска-Стоименова (публикувано на 25.09.2020 г.)
 66. Десислава Соколова (публикувано на 25.09.2020 г.)
 67. Калина Симеонова  (публикувано на 25.09.2020 г.)
 68. Магдалена Георгиева (публикувано на 25.09.2020 г.)
 69. Татяна Близнакова (публикувано на 25.09.2020 г.)
 70. Цецо Асенов (публикувано на 25.09.2020 г.)
 71. Десислава Иванова (публикувано на 25.09.2020 г.)
 72. Елеонора Симеонова (публикувано на 28.09.2020 г.)
 73. Елисавета Максова (публикувано на 28.09.2020 г.)
 74. Цветелина Германова (публикувано на 28.09.2020 г.)
 75. Недко Колев (публикувано на 28.09.2020 г.)
 76. Анна Момкова (публикувано на 28.09.2020 г.)
 77. Мартина Амзин (публикувано на 28.09.2020 г.)
 78. Диляна Кръстева (публикувано на 28.09.2020 г.)
 79. Силвия Цветкова (публикувано на 28.09.2020 г.)
 80. Ива Георгиева (публикувано на 28.09.2020 г.)
 81. Теодора Русева (публикувано на 28.09.2020 г.)
 82. Мария Главчева (публикувано на 28.09.2020 г.)
 83. Ралица Петкова (публикувано на 28.09.2020 г.)
 84. Гергана Стоянова (публикувано на 29.09.2020 г.)
 85. Ирина Ковачева (публикувано на 29.09.2020 г.)
 86. Мариана Кондратцева (публикувано на 29.09.2020 г.)
 87. Диляна Пастухова-Иванова (публикувано на 29.09.2020 г.)
 88. Мария Александрова (публикувано на 29.09.2020 г.)
 89. Виолета Мачева (публикувано на 30.09.2020 г.)
 90. Диляна Маркова (публикувано на 30.09.2020 г.)
 91. Веселка Шавова (публикувано на 30.09.2020 г.)
 92. Радостин Шавов (публикувано на 30.09.2020 г.)
 93. Христина Петрова (публикувано на 30.09.2020 г.)
 94. Стоян Желев  (публикувано на 30.09.2020 г.)
 95. Ружа Караатанасова (публикувано на 30.09.2020 г.)
 96. Весела Добревска (публикувано на 30.09.2020 г.)
 97. Станислава Панталеева (публикувано на 30.09.2020 г.)
 98. Людмила Колева (публикувано на 30.09.2020 г.)
 99. Лида Осипова  (публикувано на 01.10.2020 г.)
 100. Станислав Николов (публикувано на 01.10.2020 г.)
 101. Екатерина Маврова (публикувано на 01.10.2020 г.)
 102. Таня Маринова (публикувано на 01.10.2020 г.)
 103. Ясен Юлиянов (публикувано на 02.10.2020 г.)
 104. Стоян Желев (публикувано на 02.10.2020 г.)
 105. Милан Миланов  (публикувано на 02.10.2020 г.)
 106. Росица Чалбурова  (публикувано на 02.10.2020 г.)
 107. Светлана Костова и Илиян Костов (публикувано на 02.10.2020 г.)
 108. Веселин Кирилов (публикувано на 02.10.2020 г.)
 109. Ясен Юлиянов (публикувано на 05.10.2020 г.)
 110. Габриела Стефанова (публикувано на 05.10.2020 г.)
 111. Симона Мухтарова (публикувано на 05.10.2020 г.)
 112. Томи Белло (публикувано на 05.10.2020 г.)
 113. Ива Янева (публикувано на 06.10.2020 г.)
 114. Венка Николова-Миронова (публикувано на 06.10.2020 г.)
 115. Ирена Даскалова (публикувано на 06.10.2020 г.)
 116. Кристина Попова (публикувано на 06.10.2020 г.)
 117. Весела Дуцолова (публикувано на 06.10.2020 г.)
 118. Eкатерина Димитрова (публикувано на 06.10.2020 г.)
 119. Диана Иванова-Цонева (публикувано на 06.10.2020 г.)
 120. Магдалина Вълкова (публикувано на 06.10.2020 г.)
 121. Виктория Иванова (публикувано на 06.10.2020 г.)
 122. Илиян Мавров (публикувано на 06.10.2020 г.)
 123. Светослав Иванов (публикувано на 06.10.2020 г.)
 124. Константин Ивелинов (публикувано на 06.10.2020 г.)
 125. Валентина Петкова (публикувано на 08.10.2020 г.)
 126. Мария Кирилова (публикувано на 08.10.2020 г.)
 127. Кристияна Атанасова (публикувано на 08.10.2020 г.)
 128. Стоян Желев (публикувано на 08.10.2020 г.)
 129. Веселин Робертов (публикувано на 08.10.2020 г.)
 130. Симеон Димитров (публикувано на 08.10.2020 г.)
 131. Иван Андонов (публикувано на 08.10.2020 г.)
 132. Йорданка Георгиева (публикувано на 09.10.2020 г.)
 133. Лилия Стоянова (публикувано на 09.10.2020 г.)
 134. Милена Йончева (публикувано на 09.10.2020 г.)
 135. Богдан Димитров (публикувано на 09.10.2020 г.)
 136. Милена Захариева (публикувано на 13.10.2020 г.)
 137. Латинка Тодорова (публикувано на 13.10.2020 г.)
 138. Tаня Костадинова (публикувано на 14.10.2020 г.)
 139. Десислава, Любомир и Адриан Матееви (публикувано на 14.10.2020 г.)
 140. Лилия Боянова (публикувано на 14.10.2020 г.)
 141. Иван Димитров (публикувано на 14.10.2020 г.)
 142. Мария Димитрова (публикувано на 14.10.2020 г.)
 143. Диана Димитрова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 144. Илиян Христов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 145. Стою Згуров (публикувано на 15.10.2020 г.)
 146. Вероника Стоименова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 147. Марин Маринов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 148. Бисера Пецовска (публикувано на 15.10.2020 г.)
 149. Надежда Желева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 150. Цвета Нисторова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 151. Ваня Георгиева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 152. Благовест Стоименов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 153. Елияна Лазарова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 154. Лилия Димитрова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 155. Емилия Павлова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 156. Владимир Жеков (публикувано на 15.10.2020 г.)
 157. Ирина Де Леон (публикувано на 15.10.2020 г.)
 158. Мариела Алексиева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 159. Галина Нисторова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 160. Невена Радославова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 161. Иван Петков (публикувано на 15.10.2020 г.)
 162. Ваня Цанова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 163. Диляна Маркова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 164. Юлия (публикувано на 15.10.2020 г.)
 165. Христина Каролева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 166. Филип Александров (публикувано на 15.10.2020 г.)
 167. Михаил Гълъбов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 168. Калина Симеонова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 169. Александър Иванов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 170. Даниела Димитрова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 171. Mария Александрова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 172. Камелия Кирилова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 173. Зорница Илиева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 174. Николай Масларов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 175. Кирил Александров (публикувано на 15.10.2020 г.)
 176. Боряна Стойчева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 177. Анелия Радойчева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 178. Стилиян Тарлев (публикувано на 15.10.2020 г.)
 179. Йорданка Иванова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 180. Денислава Георгиева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 181. Йордана Масларова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 182. Анета Тарлева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 183. Петя Тодорова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 184. Десислава Добрева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 185. Георги Новев (публикувано на 15.10.2020 г.)
 186. Ивайло Пенев (публикувано на 15.10.2020 г.)
 187. Цветана Любомирова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 188. Ангелина Парцова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 189. Катерина Маркова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 190. Николай Йорданов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 191. Mилена Милева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 192. Ралица Илчева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 193. Нели Илиева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 194. Мария Кузманова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 195. Стоян Марков (публикувано на 15.10.2020 г.)
 196. Веселина Йорданова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 197. Яна Хаджиева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 198. Добромир Антонов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 199. Славина Иванова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 200. Армине Стойкова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 201. Поля Андреева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 202. Цветелина Алгермисян (публикувано на 15.10.2020 г.)
 203. Галя Коцева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 204. Ана Радкова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 205. Деян Стефанов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 206. Станимира Димова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 207. Мария Лазарова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 208. И. Мустафа (публикувано на 15.10.2020 г.)
 209. Ралица Алексиева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 210. Ива Иванова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 211. Моника Калчева (публикувано на 15.10.2020 г.)
 212. Мирослав Апостолов (публикувано на 15.10.2020 г.)
 213. Кристина Чошнова (публикувано на 15.10.2020 г.)
 214. К. Граматиков (публикувано на 15.10.2020 г.)
 215. Илияна Лилова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 216. Георги Иванов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 217. Надя Живкова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 218. Владимир Димитров (публикувано на 16.10.2020 г.)
 219. Карина Дончева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 220. Велислава Тихолова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 221. Диляна Дойчева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 222. Илия Петров (публикувано на 16.10.2020 г.)
 223. Валерия Чинова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 224. Паула  Павлова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 225. Йоана Йорданова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 226. Диляна Стефанова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 227. Георги Дончев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 228. Петко Генчев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 229. Борислав Попчев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 230. Атанас Стратиев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 231. Деян Дундаков (публикувано на 16.10.2020 г.)
 232. Велислава Тонева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 233. Катя Недева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 234. Делка Бояджиева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 235. Илиян Дойчинов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 236. Надежда Антова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 237. Христина Георгиева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 238. Ивелина Дончева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 239. Иво Кузманов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 240. Рени Кабакчиева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 241. Георги Ботев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 242. Атанас Кабакчиев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 243. Анелия Николова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 244. Наталия Петкова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 245. Александър Маринов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 246. Ралица Велева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 247. Мина Иванова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 248. Яна Христова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 249. Венера Химчева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 250. Виолина Котева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 251. Родители на деца от СДЯ 45. "Майор Франк Томпсън" (публикувано на 16.10.2020 г.)
 252. Мирослав Иванов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 253. Камелия Ангелова-Пеева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 254. Ана Яхимовска (публикувано на 16.10.2020 г.)
 255. Петьо Бояджиев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 256. Ива Анастасова-Сотирова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 257. Цеца Войнова-Пенева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 258. Kристина Иванова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 259. Антония Димитрова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 260. Мирослава Стойчева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 261. Йордан Джиков (публикувано на 16.10.2020 г.)
 262. Евгени Спасов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 263. Димитър Цеков (публикувано на 16.10.2020 г.)
 264. Радослава Генева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 265. Светослав Делчев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 266. Моника Далекова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 267. Милена Ташева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 268. Елена Тодорова(публикувано на 16.10.2020 г.)
 269. Антония Митева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 270. Златина Божилова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 271. Пламен Кръстанов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 272. Галина Николова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 273. Ростислав Пеев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 274. Лилия Евтимова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 275. Тинка Манева-Николова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 276. Гергана Николова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 277. Петя Велковска (публикувано на 16.10.2020 г.)
 278. Михаил Георгиев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 279. Илиян Величков (публикувано на 16.10.2020 г.)
 280. Кирил Рибарски (публикувано на 16.10.2020 г.)
 281. Дарина Бахчеванова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 282. Веселина Пунева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 283. Десислава Борисова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 284. Николета Митева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 285. Юлия Стоилова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 286. Арх. Александър Бояджиев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 287. Кристиана Иванова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 288. Пламена Живкова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 289. Мартин Ценов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 290. Спас Костов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 291. Диана Атанасова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 292. Стилияна Чинова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 293. Пепа Димова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 294. Христин Динев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 295. Александра Павлова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 296. Силвия Асенова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 297. Преслава Димитрова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 298. Адв. Надя Андреевска (публикувано на 16.10.2020 г.)
 299. Николай Николов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 300. Нора Василева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 301. Христина Петрова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 302. Вероника Чолакова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 303. Инж. Боян Боянов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 304. Aндрей Асенов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 305. Величка Стефанова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 306. Юлия Шишкова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 307. Розина Левиева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 308. Христо Симеонов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 309. Александър Димитров (публикувано на 16.10.2020 г.)
 310. Ирена Дончева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 311. Марина Рачева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 312. Евтим Григоров (публикувано на 16.10.2020 г.)
 313. Стаматула Атанасова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 314. Деси Йонева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 315. Петя Гълъбова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 316. Стефан Георгиев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 317. Деница  Георгиева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 318. Александър Йорданов (публикувано на 16.10.2020 г.)
 319. Джулия Алексанрова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 320. Марин Ковачев (публикувано на 16.10.2020 г.)
 321. Ралица Спасова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 322. Силвия Камбосева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 323. Йоанна Хльостарова (публикувано на 16.10.2020 г.)
 324. Зорница Гочева (публикувано на 16.10.2020 г.)
 325. Жасмина Желева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 326. Зорница Енкина (публикувано на 19.10.2020 г.)
 327. Мария Гложенска-Тотева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 328. Гергана Партенова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 329. Гергана Николова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 330. Георги Николов (публикувано на 19.10.2020 г.)
 331. Светослав Илиев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 332. Камелия Гогаджова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 333. Александър Димов (публикувано на 19.10.2020 г.)
 334. Ивайло Рачев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 335. Камелия Иванова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 336. Мариета Лучева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 337. Мила Тонева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 338. Симона Симеонова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 339. Богомил Гайдаров (публикувано на 19.10.2020 г.)
 340. Гергана Саръкова – управител на "Бърборанчета" ЕООД и група родители (публикувано на 19.10.2020 г.)
 341. Валерия Василева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 342. Даниела Трендафилова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 343. Вяра Гаврилова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 344. Свилен Спасов (публикувано на 19.10.2020 г.)
 345. Диана Селедон (публикувано на 19.10.2020 г.)
 346. Мила Тонева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 347. Милен Симеонов (публикувано на 19.10.2020 г.)
 348. Адриана Първанова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 349. Милен Василев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 350. Васил Петканов (публикувано на 19.10.2020 г.)
 351. Милен Симитлиев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 352. Христо Драганов (публикувано на 19.10.2020 г.)
 353. Пламен Георгиев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 354. Галя Мирова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 355. Теди Бориславова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 356. Михаил Симеонов (публикувано на 19.10.2020 г.)
 357. Вилиана Вълканова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 358. Наталия Георгиева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 359. Гергана Рошманова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 360. Йоана Тодорова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 361. Александра Гьоргевич (публикувано на 19.10.2020 г.)
 362. Анета Събева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 363. Любен Чолаков (публикувано на 19.10.2020 г.)
 364. Георги Марчев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 365. Вилиана Иванова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 366. Сантина Михайлова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 367. Ангелна Башева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 368. Александър Кръстев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 369. Илиян Петров (публикувано на 19.10.2020 г.)
 370. Арсен Апостолов (публикувано на 19.10.2020 г.)
 371. Mария Апостолова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 372. Боряна Кърнева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 373. Любомир Сираков (публикувано на 19.10.2020 г.)
 374. Павел Величков (публикувано на 19.10.2020 г.)
 375. Мария Терзиева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 376. Роси Георгиева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 377. Катя Ковачки (публикувано на 19.10.2020 г.)
 378. Росица Ковачева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 379. Георги Терзиев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 380. Калин Такев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 381. Давид Коцев (публикувано на 19.10.2020 г.)
 382. Мария Такева (публикувано на 19.10.2020 г.)
 383. Доротея Славова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 384. Надя Маринова (публикувано на 19.10.2020 г.)
 385. Първа група на СДЯ 63 "Беборани" (публикувано на 19.10.2020 г.)

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища за Проектa на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Столична община