Назад

Покана за участие в техническата конференция за Втория етап от веригата футболни турнири за "Купата на Coca-Cola 2017"

Покана за участие в техническа конференция
Районен турнир за зона „София“

Уважаеми Директори,
Уважаеми колеги,

На 21 март, в зала „Универсиада“ – ВИП салон, от 13:00 ч. ще се проведат техническа конференция за Втори етап на Купата на Coca-Cola 2017 с представители на училищата от зона София класирали се за зонален етап от Веригата футболни турнири „Купата на Coca-Cola 2017”. Приемът на документи ще започне от 12:00 часа.

По време на техническата конференция ще бъдат приети документите на отборите и изтеглен жребий.

СПИСЪК - Необходими документи

Списък на отбора - съдържащ трите имена, дата , година на раждане и клас на обучение на ученика. Списъкът се подписва от директора на училището, учителя – водач на отбора  заверен  с печата на училището.

Декларация за съгласие от родителя, за участие на детето му във Веригата „Купата Coca-Cola – 2017” на ученическите карти или бележници. 

Протокол от проведено вътрешно училищно първенство за училищата които не са го предали.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За допълнителна информация:
0884 322 644 – ст. експерт Валентина Ликова – дирекция ПИСТ, Столична община
0884 322 643 - ст. експерт Десислава Темелкова – дирекция ПИСТ, Столична община

Агенция за спортен маркетинг „Реал-Спорт”  - Тони Михайлова, координатор за зона „София“

Т:  0887 547 777
Е:  office@realsport.bg

Втори (районен) етап - разпределение на отборите по групи и график на срещите

1. Първа група
2. Втора група
3. Трета група
4. Четвърта група
5. Пета група
6. Шеста група
7. Седма група
8. Осма група